HWR

HWR

HWR

 

HWR ÄR SPECIALIST PÅ INNOVATIVA UPPSPÄNNINGSSYSTEM SÅSOM INOGRIP, INOTOP, INOZET OCH INOFLEX.

Utvecklingen går mot att använda kombinerade svarv och fräsmaskiner, multitask, för både runda, rektangulära och oregelbundna detaljer.

Förr använde företag rigida koncentriska 3-backs chuckar för att spänna fast runda detaljer och arbetade med skruvstycken (2-backs) för rektangulära och oregelbundna detaljer.

HWR har sett denna trend och utvecklat ett universellt uppspänningssytem för att kunna spänna både runda, rektangulära och även oregelbundna delar. Den patenterade applikationen InoFlex klarar att spänna upp alla dessa geometriska former.

InoFlex chuckar finns i området 160-1200 mm.

För koncentrisk och självkompenserande fastspänning
För att spänna fast runda, kubiska och geometriskt oregelbundna detaljer
Passar utmärkt för deformationskänsliga arbetsstycken
Kan användas i både svarvar och fräsmaskiner
Tillgänglig som manuell chuck, diameter 160-1200
Tillgänglig som kraftspännchuck, diameter mellan 210-1000 mm
Kraftspännchuck med genomgående hål, diameter 210-630 mm

I hela området förenar InoFlex fördelarna och funktionerna från 2-, 3-, och 4-backs chuckar och skruvstycken samt undviker alla dessa systems nackdelar genom sitt patenterade och självkompenserande system.

Läs mer om HWR:s produkter här.

HWR InoflexChuck