Steidle

MINIMALSMÖRJNINGSUTRUSTNING FÖR EXEMPELVIS SKÄRANDE OCH FORMANDE BEARBETNING.

Minimalsmörjning ersätter tidigare använda dimsmörjningsutrustningar som framställer aerosoler. Minimalsmörjning erbjuder exceptionella ergonomiska, ekonomiska och ekologiska fördelar.

Inga avfallsproblem
Inga skadliga Aerosoler
Miljövänligt
Minimal förbrukning av olja
Inget kladd på material, verktyg eller maskiner
Inga våta spånor eller partiklar
Inga våta kläder
Ingen nedsmutsning
Inga våta golv, inga olyckor

Läs mer här.